Articles | Volume 24, issue 2
Hydrol. Earth Syst. Sci., 24, 515–533, 2020
https://doi.org/10.5194/hess-24-515-2020
Hydrol. Earth Syst. Sci., 24, 515–533, 2020
https://doi.org/10.5194/hess-24-515-2020

Research article 04 Feb 2020

Research article | 04 Feb 2020

Impact of revegetation of the Loess Plateau of China on the regional growing season water balance

Jun Ge et al.

Related authors

Impact of Initialized Land Surface Temperature and Snowpack on Subseasonal to Seasonal Prediction Project, Phase I (LS4P-I): organization and experimental design
Yongkang Xue, Tandong Yao, Aaron A. Boone, Ismaila Diallo, Ye Liu, Xubin Zeng, William K. M. Lau, Shiori Sugimoto, Qi Tang, Xiaoduo Pan, Peter J. van Oevelen, Daniel Klocke, Myung-Seo Koo, Tomonori Sato, Zhaohui Lin, Yuhei Takaya, Constantin Ardilouze, Stefano Materia, Subodh K. Saha, Retish Senan, Tetsu Nakamura, Hailan Wang, Jing Yang, Hongliang Zhang, Mei Zhao, Xin-Zhong Liang, J. David Neelin, Frederic Vitart, Xin Li, Ping Zhao, Chunxiang Shi, Weidong Guo, Jianping Tang, Miao Yu, Yun Qian, Samuel S. P. Shen, Yang Zhang, Kun Yang, Ruby Leung, Yuan Qiu, Daniele Peano, Xin Qi, Yanling Zhan, Michael A. Brunke, Sin Chan Chou, Michael Ek, Tianyi Fan, Hong Guan, Hai Lin, Shunlin Liang, Helin Wei, Shaocheng Xie, Haoran Xu, Weiping Li, Xueli Shi, Paulo Nobre, Yan Pan, Yi Qin, Jeff Dozier, Craig R. Ferguson, Gianpaolo Balsamo, Qing Bao, Jinming Feng, Jinkyu Hong, Songyou Hong, Huilin Huang, Duoying Ji, Zhenming Ji, Shichang Kang, Yanluan Lin, Weiguang Liu, Ryan Muncaster, Patricia de Rosnay, Hiroshi G. Takahashi, Guiling Wang, Shuyu Wang, Weicai Wang, Xu Zhou, and Yuejian Zhu
Geosci. Model Dev., 14, 4465–4494, https://doi.org/10.5194/gmd-14-4465-2021,https://doi.org/10.5194/gmd-14-4465-2021, 2021
Short summary
An improved multivariable integrated evaluation method and tool (MVIETool) v1.0 for multimodel intercomparison
Meng-Zhuo Zhang, Zhongfeng Xu, Ying Han, and Weidong Guo
Geosci. Model Dev., 14, 3079–3094, https://doi.org/10.5194/gmd-14-3079-2021,https://doi.org/10.5194/gmd-14-3079-2021, 2021
Short summary
Exploring how groundwater buffers the influence of heatwaves on vegetation function during multi-year droughts
Mengyuan Mu, Martin G. De Kauwe, Anna M. Ukkola, Andy J. Pitman, Weidong Guo, Sanaa Hobeichi, and Peter R. Briggs
Earth Syst. Dynam. Discuss., https://doi.org/10.5194/esd-2021-31,https://doi.org/10.5194/esd-2021-31, 2021
Preprint under review for ESD
Short summary
Examining the sensitivity of the terrestrial carbon cycle to the expression of El Niño
Lina Teckentrup, Martin G. De Kauwe, Andrew J. Pitman, and Benjamin Smith
Biogeosciences, 18, 2181–2203, https://doi.org/10.5194/bg-18-2181-2021,https://doi.org/10.5194/bg-18-2181-2021, 2021
Short summary
Assessing the representation of the Australian carbon cycle in global vegetation models
Lina Teckentrup, Martin G. De Kauwe, Andrew J. Pitman, Daniel Goll, Vanessa Haverd, Atul K. Jain, Emilie Joetzjer, Etsushi Kato, Sebastian Lienert, Danica Lombardozzi, Patrick C. McGuire, Joe R. Melton, Julia E. M. S. Nabel, Julia Pongratz, Stephen Sitch, Anthony P. Walker, and Sönke Zaehle
Biogeosciences Discuss., https://doi.org/10.5194/bg-2021-66,https://doi.org/10.5194/bg-2021-66, 2021
Preprint under review for BG
Short summary

Related subject area

Subject: Hydrometeorology | Techniques and Approaches: Modelling approaches
Long-term relative decline in evapotranspiration with increasing runoff on fractional land surfaces
Ren Wang, Pierre Gentine, Jiabo Yin, Lijuan Chen, Jianyao Chen, and Longhui Li
Hydrol. Earth Syst. Sci., 25, 3805–3818, https://doi.org/10.5194/hess-25-3805-2021,https://doi.org/10.5194/hess-25-3805-2021, 2021
Short summary
Decision tree-based detection of blowing snow events in the European Alps
Zhipeng Xie, Weiqiang Ma, Yaoming Ma, Zeyong Hu, Genhou Sun, Yizhe Han, Wei Hu, Rongmingzhu Su, and Yixi Fan
Hydrol. Earth Syst. Sci., 25, 3783–3804, https://doi.org/10.5194/hess-25-3783-2021,https://doi.org/10.5194/hess-25-3783-2021, 2021
Short summary
Changes in the simulation of atmospheric instability over the Iberian Peninsula due to the use of 3DVAR data assimilation
Santos J. González-Rojí, Sheila Carreno-Madinabeitia, Jon Sáenz, and Gabriel Ibarra-Berastegi
Hydrol. Earth Syst. Sci., 25, 3471–3492, https://doi.org/10.5194/hess-25-3471-2021,https://doi.org/10.5194/hess-25-3471-2021, 2021
Short summary
Simulating the evolution of the topography–climate coupled system
Kyungrock Paik and Won Kim
Hydrol. Earth Syst. Sci., 25, 2459–2474, https://doi.org/10.5194/hess-25-2459-2021,https://doi.org/10.5194/hess-25-2459-2021, 2021
Short summary
Using data assimilation to optimize pedotransfer functions using field-scale in situ soil moisture observations
Elizabeth Cooper, Eleanor Blyth, Hollie Cooper, Rich Ellis, Ewan Pinnington, and Simon J. Dadson
Hydrol. Earth Syst. Sci., 25, 2445–2458, https://doi.org/10.5194/hess-25-2445-2021,https://doi.org/10.5194/hess-25-2445-2021, 2021
Short summary

Cited articles

Bargues Tobella, A., Reese, H., Almaw, A., Bayala, J., Malmer, A., Laudon, H., and Ilstedt, U.: The effect of trees on preferential flow and soil infiltrability in an agroforestry parkland in semiarid Burkina Faso, Water Resour. Res., 50, 3342–3354, https://doi.org/10.1002/2013WR015197, 2014. 
Bonan, G. B.: Forests and climate change: Forcings, feedbacks, and the climate benefits of forests, Science, 320, 1444–1449, https://doi.org/10.1126/science.1155121, 2008. 
Bright, R. M., Zhao, K. G., Jackson, R. B., and Cherubini, F.: Quantifying surface albedo and other direct biogeophysical climate forcings of forestry activities, Global Change Biol., 21, 3246–3266, https://doi.org/10.1111/gcb.12951, 2015. 
Download
Short summary
We investigate the impact of revegetation on the hydrology of the Loess Plateau based on high-resolution simulations using the Weather Research and Forecasting (WRF) model. We find that past revegetation has caused decreased runoff and soil moisture with increased evapotranspiration as well as little response from rainfall. WRF suggests that further revegetation could aggravate this water imbalance. We caution that further revegetation might be unsustainable in this region.