Volume 27, referees

Volume 27, referees

The HESS editorial board, the European Geosciences Union, and Copernicus Publications thank the following colleagues very much for their work in reviewing the manuscripts published in the journal volume 27, 2023.
 • Hoori Ajami
 • Berit Arheimer
 • Louise Arnal
 • Richard Arsenault
 • Paul Bates
 • Benjamin Belfort
 • James Bennett
 • Verena Bessenbacher
 • Wenlin Chen
 • Miriam Coenders-Gerrits
 • Heng Dai
 • Hugo Delottier
 • Mohamed ElSaadani
 • Richard L.H. Essery
 • Lei Fan
 • Ty P. A. Ferre
 • Charlotte Garing
 • Sebastian Gebler
 • Tom Gleeson
 • David Gold
 • Alberto Guadagnini
 • Dongmei Han
 • Shaun Harrigan
 • Shanhu Jiang
 • César Dionisio Jiménez-Rodríguez
 • Tobias Jonas
 • Seung Hee Kim
 • Thomas Kjeldsen
 • Franziska Koch
 • Yanlong Kong
 • Karl Krainer
 • Nir Krakauer
 • Wen-Chi Lai
 • Jens Lange
 • Hongyi Li
 • Gunnar Lischeid
 • Yi Y. Liu
 • Hui Lu
 • Chunhui Lu
 • Ziqiang Ma
 • Jonathan D Mackay
 • Giovanni Martinelli
 • Stefano Martinetti
 • Gwyneth Matthews
 • James McPhee
 • Tongchao Nan
 • Yi Nan
 • Qifei Niu
 • Joshua Ratcliffe
 • Ekaterina Rets
 • Alain N. Rousseau
 • Peter Salamon
 • Dominik Schumacher
 • Jens Schumacher
 • Erin Seybold
 • Michael Stewart
 • Borbála Széles
 • Fuqiang Tian
 • José Luis Uc Castillo
 • Ruud van der Ent
 • Claudia von Brömssen
 • Pei Wang
 • Guojie Wang
 • Andy Wood
 • Yiping Wu
 • Youjie Wu
 • Thomas Wutzler
 • Xiankui Zeng
 • Xiaoying Zhang
 • D. Zheng
 • Zikai Zhou
 • Giulia Zuecco
CC BY 4.0